Web Analytics

Impotentie betekenis

Impotentie betekenis

Er zijn veel woorden in de Engelse taal met meerdere betekenissen. Impotentie is zo'n woord. Afhankelijk van de context kan impotentie zowel een fysiek als een psychologisch onvermogen tot seksuele activiteit betekenen. Met dit in gedachten is het belangrijk om duidelijk te zijn over wat u bedoelt wanneer u de term impotentie gebruikt. Anders loopt u het risico uw toehoorders in verwarring te brengen of zelfs te beledigen. Laten we daarom de definitie van impotentie eens nader bekijken en enkele van de verschillende toepassingen ervan verkennen.